Конференції

На виконання Указу Президента України від 22 січня 2016 №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», враховуючи важливість подій 100-річної давнини для нашого міста, існує потреба у визнанні історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XXстоліття та утвердженням української державності. Саме тому 7-8 червня 2019 року у м. Старокостянтинові  в приміщенні управління освіти виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання», присвячену 100-річчю української революції 1917-1921 років,  організаторами якої є:  міський голова Старокостянтинова -  Мельничук М.С., доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, голова Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України Баженов Л.В., начальник управління культурної  політики і ресурсів виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, член НСКУ Муляр В.І.

Мета конференції: популяризація історії українського державотворення та привернення уваги до національно-визвольної боротьби українського народу; формування позитивного іміджу міста на місцевому та загальнодержавному рівнях; актуалізація та популяризація знань з історії, краєзнавства та археології; подальший розвиток наукових досліджень нашого регіону завдяки спільній роботі істориків, краєзнавців та археологів; узагальнення наукових досліджень періоду національно-визвольних змагань на території Південно-Східної Волині; сприяння патріотичному вихованню молоді нашого міста та краю, формуванню національної ідентичності.

У конференції брали участь: кандидати та доктори історичних наук, доценти, професори, академіки, заслужені працівники освіти, почесні краєзнавці, вчителі історії, наукові співробітники.

65 дослідників подали свої статті для друку в науковий збірник.

61 науково-дослідна робота опублікована у збірнику матеріалів науково-практичної конференції «Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання».

Впродовж конференції працювали такі секції:

Секція І - «СТАРОКОСТЯНТИНІВЩИНА В ДОБУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ І ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 1917-1921 РР.»

Секція II – «КРАЙ ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ».  До 75-річчя вигнання з України й Старокостянтинівщини німецько-фашистських загарбників. Сторінки історії та культури.

Секція III – «ПОСТАТІ  СТАРОКОСТЯНТИНІВЩИНИ».

Рекомендації конференції будуть направлені центральним та місцевим органам влади, громадським і політичним організаціям та об’єднанням, науковим установам.

Під час конференції відбулося вручення нагород від виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради учасникам конференції за активну участь у дослідженнях історії нашого краю.

Матеріали конференції видано окремим збірником «Українська революція».

26 травня 2017 року в м.Старокостянтинові відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція:Князі Острозькі в історії центрально-східної Європи: Минуле і сучасність".

З метою вивчення та поширення знань з історії м.Старокостянтинова і краю, 12 грудня 2012 року в м.Старокостянтинові відбулася науково-практична конференція "Старокостянтинів і край в україно-руській історії доби ХVІІ-ХVІІІ ст."

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Відкриття конференції:

Мельничук Микола Степанович - Голова Старокостянтинівської міської ради

Вітальне слово учасникам конференції

Виступи:
1. Атаманенко В. (м. Остріг) Татарські напади та оборонна система Південно-Східної Волині XVI ст..
2. Баженов Л.В. (м. Кам’янець-Подільський) Місця перебування Богдана Хмельницького на Поділлі та Південно-Східній Волині.
3. Баженова С.Е. (м. Кам’янець-Подільський) Старокостянтинів і край у житті та описах Ю.І. Крашевського (до 200-річчя польського письменника)
4. Григоренко О.П., Єсюнін С.М. (м. Хмельницький) Визвольна війна 1648-1657 pp. в історії Хмельницької області і Старокостянтинова: події та пам'ятки.
5. Іваневич Л. А., Трембіцький А. А. (м. Хмельницький) З історії роду полковника Івана Богуна (історико-краєзнавча розвідка).
6. Якубовський В.І. (м. Кам’янець-Подільський) З історії стратиграфічних досліджень Губинського літописного городища.
Секція 1.
Старокостянтинів і край в часи українського козацтва XVI-XVIIIст.
Керівник секції - Баженов Лев Васильович - доктор історичних наук, професор, голова Хмельницької обласної організації НСКУ.
Секретар – Проказюк Тарас Олександрович – працівник музею
1. Желізник М.М. (м. Кам’янець-Подільський) Битва на Росоловській переправі 1648 року поблизу Старокостянтинова
2. Гончар О.О. (смт Меджибіж) Бій за Росолевецьку переправу 25-27 липня 1648 року
3. Калитко С.Л., Кравчук О.М. (м. Вінниця) Батозька битва у дослідженнях та публікаціях учених і краєзнавців 60-х pp. XХ - початку XXI ст.
4. Завальнюк К.В., Стецюк Т.В. (м. Вінниця) Ватажок повсталої України гетьман Северин Наливайко (1594-1596 рр.).
5. Проказюк Т.С. (м. Старокостянтинів) Мацевичі - місце бою козацько-селянських військ під проводом с. Наливайка з польською армією.
6. Гринюк Л. О. (м. Кам’янець-Подільський) Браїлівська битва 1666 року
7. Найчук І.А. (м. Кам’янець-Подільський) Передумови, хід та наслідки Пилявецької битви.
8. Осипюк А.В. (м. Київ) Придунайські князівства, як об’єкт походів українських козаків другої половини ХVI – початку XVII ст.
9. Ліщук Д.С. (м. Чернівці) Система оборони південних кордонів України. Княжі військові формування
Секція 2.
Старокостянтинів і край від давнини до сучасності в подіях і постаттях
Керівник секції - Якубовський Василь Іванович - кандидат історичних наук, професор КПНУ імені Івана Огієнка
Секретар – Семенчук Сергій Олександрович – здобувач кафедри історії України КПНУ імені Івана Огієнка
1.Тимків С.А. (м. Кам’янець-Подільський) Давньоруська кераміка з Південно-Західного укріплення Губинського городища.
2. Cеменчук C.О. (м. Хмельницький) Сакральні пам’ятки давньоруської доби в Лівобережній частині Середнього Подністров’я.
3. Сердунич Л.А. (смт Стара Синява) Найвизначніші досягнення острозької академії. Поема "До втрат Острозьких.
4. Трембіцький А.М. (м. Хмельницький) Грудень 1919 року в спогадах Старокостянтинівського повітового комісара Антона Заплітного.
5. Григоренко О.П. (м. Хмельницький) Деякі питання краєзнавчого характеру з історії міста Старокостянтинова і краю при вивченні навчальної дисципліни «історія України».
6. Стрельбіцька Н., Халайцан В. (м. Хмельницький) Розвиток туристичних маршрутів Хмельницької області: «стежками козацької слави».
7. Баженов Л.В., Баженова С.Е. (м. Кам’янець-Подільський) Дослідник Старокостянтинівщини Олексій Іванович Баранович (до 120-річчя від дня народження українського історика).
8. Гуцал В.А. (м. Кам’янець-Подільський) І.С. Винокур і археологія Старокостянтинівщини.
9. Григоренко О.П. (м. Хмельницький) Уродженець міста Старокостянтинова професор Лев Васильович Баженов.
10. Скрижевська Т.М. (м. Старокостянтинів) Інвентарь Острозьких володінь 1620 року як засіб дослідження Старокостянтинівщини