Програма розвитку культури та охорони культурної спадщини на 2016-2020 рр.

Програма 

розвитку культури та охорони  культурної спадщини м. Старокостянтинова на 2016-2020 роки

Розділ І. Загальні положення

Протягом останніх років проведено значну роботу в різних напрямках галузі культури. В місті збережено мережу установ культури. Для підтримання належного стану за рахунок позабюджетних і спонсорських коштів були проведені  поточні ремонти приміщень мистецьких шкіл та частково оновлено їх матеріальну базу. Забезпечено поліпшення культурного обслуговування населення міста.

Проводиться постійна робота щодо підтримки діяльності  аматорських колективів,   підвищується рівень їх виконавської майстерності, про що свідчать перемоги і нагороди на Всеукраїнських, обласних і регіональних оглядах-конкурсах, фестивалях, тощо.

При цьому, необхідно зазначити, що ряд питань не вдається реалізувати через відсутність коштів, а саме:  недостатнє забезпечення фінансування галузі для проведення капітальних ремонтів в початкових спеціалізованих мистецьких начальних закладах, зміцнення їх матеріально-технічної бази, придбання сучасної музичної апаратури і обладнання для міського будинку культури, нової літератури для міських бібліотек.

Тобто, для забезпечення культурного обслуговування населення міста  на сучасному рівні, заклади культури потребують подальшого розвитку, що зумовлює необхідність прийняття Програми. Виконання  її можливе за умови підтримки і координації діяльності всіх закладів культури з органами місцевого самоврядування.

 Розділ ІІ. Мета і основні завдання Програми

Основною метою Програми є забезпечення належних умов для того, щоб заклади культури міста працювали краще, динамічніше, успішніше, здобували прихильність і визнання не лише на Старокостянтинівщині ,  а й поза її межами.

Основними завданнями Програми є:

 • збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;
 • зміцнення  матеріально-технічної бази закладів культури;
 • впровадження ефективних форм і  методів  культурно-дозвіллєвої діяльності;
 • залучення більшої кількості населення, особливо молоді, до участі  в культурно-мистецьких заходах міста;
 • розвиток самодіяльної, народної творчості, вокального, хореографічного, театрального і декоративно – прикладного мистецтва;
 • поповнення бібліотечних фондів міських бібліотек новими виданнями;
 • охорона і збереження пам’яток історії та мистецтва;
 • розвиток музейної справи.

 Розділ ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись  за рахунок місцевого бюджету, позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ ІV. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу поліпшити рівень культурного та інформаційного обслуговування населення міста, створити належні умови для повноцінного функціонування закладів культури,  відновити та зміцнити  їх матеріально-технічну базу.

Розділ V.Заходи щодо реалізації Програми розвитку культури та охорони  культурної спадщини м. Старокостянтинова на 2016-2020 роки

1. Культурно-дозвіллєва діяльність. 

 • Організація і проведення фестивалів та конкурсів, театралізованих свят, тематичних програм, святкових концертів, шоу-програм, виставок декоративно-прикладногомистецтва  до державних, професійних свят та свят за народним календарем.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, МБК. 2016-2020рр.

 • Організація і проведення циклу  культурно-мистецьких заходів по національно-патріотичному вихованню: (відзначення Дня Соборності України, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Державного Прапора України, Дня захисника України, Дня Гідності та Свободи, вшанування пам’яті героїв Крут, учасників бойових дій на території інших держав, Героїв Небесної Сотні та Героя України, Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука, тощо)

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, МБК. 2016-2020рр.

 •  Організація і проведення  в закладах культури міста заходів по відзначенню традиційних свят за народним календарем.       

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Структурні підрозділи відділу. 2016-2020рр.

 • Організація і проведення заходів до ювілейних дат закладів культури, творчих колективів та аматорів народного мистецтва. Їх нагородження та відзначення.      

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016-2020 рр.

 •  Сприяння  вдосконаленню традиційних форм культурно-дозвіллєвої діяльності: театралізованих свят, народних гулянь, свят вулиць, дитячих і молодіжних шоу.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, МБК. 2016-2020 рр.

 • Участь  аматорських колективів,  окремих виконавців з числа обдарованої молоді у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалях, конкурсах, святах тощо.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016-2020рр.

 • Участь кращих самодіяльних художників, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва в регіональних, обласних і Всеукраїнських фестивалях, оглядах, виставках.  

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, МБК. 2016-2020рр.

 • Підтримка діяльності міського будинку культури, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості та народного мистецтва.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016-2020рр.

 • Створення сприятливих умов для роботи аматорських колективів та окремих виконавців, зокрема із званням «народний» та «зразковий».

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016-2020рр.

 • Проведення Регіонального фестивалю духової музики «Сурми Поділля».

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016, 2018,2020рр.

 •  Проведення етно-фестивалю «Болохівські  гостини».

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2017,2019рр.

 • Проведення щорічного огляду-конкурсу вокалістів «Веселковий дивоспів» та загальноміського  молодіжного  конкурсу  художнього слова.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, МБК. 2016-2020рр.

 • Фінансова підтримка видань  друкованої продукції  місцевих авторів.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016-2020рр.

 •   Створення умов для збереження та організації творчої діяльності осередків національних меншин, творчих спілок і громадських організацій у сфері культури.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016-2020рр.

 2. Розвиток бібліотечної справи.

 • Створення умов для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Міські бібліотеки. 2016-2020рр.

 • Проведення постійної роботи щодо популяризації сучасної української та світової літератури .           

Міські бібліотеки. 2016-2020рр.

 • Залучення всіх видів фінансування для поповнення і оновлення бібліотечних фондів, передплати періодичних видань для бібліотек міста.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, міські бібліотеки. 2016-2020рр.

 • Організація  роботи по комп’ютеризації основних процесів бібліотечної роботи, забезпечення участі бібліотек міста у інформаційно-бібліотечних проектах, створення читацьких Інтернет-центрів, оплата Інтернет-зв’язку.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, міські бібліотеки. 2016-2020рр.

 •  Забезпечення участі кращих користувачів міських бібліотек в оглядах-конкурсах різних рівнів.           

            Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, міські бібліотеки. 2016-2020рр.

3. Художньо-естетичне виховання та освіта

 •  Створення умов для функціонування початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (ПСМНЗ ) міста.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016-2020рр.

 •  Забезпечення збереження контингенту учнів ПСМНЗ

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДХШ, ДМШ ім. М.Кондратюка. 2016-2020рр.

 •  Сприяння функціонування та розвитку відділів народних, духових та струнно-смичкових інструментів ПСМНЗ.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДМШ ім. М. Кондратюка. 2016-2020рр.

 • Зміцнення матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДХШ, ДМШ ім. М. Кондратюка. 2016-2020рр.

 •  Придбання  необхідної методичної, нотної літератури, навчальних посібників, тощо.  

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДХШ, ДМШ ім. М. Кондратюка. 2016-2020рр.

 •  Проведення звітних концертів, творчих вечорів, конкурсів, виставок.     

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДХШ, ДМШ ім. М. Кондратюка. 2016-2020рр.

 •  Участь у музичних конкурсах, олімпіадах, фестивалях Міжнародного, Всеукраїнського, обласного рівня вихованців ДМШ ім. М. Кондратюка.      

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДМШ ім. М. Кондратюка. 2016-2020рр.

    4. Охорона  та збереження культурної спадщини.   Розвиток музейної справи.

 • Забезпечення виконання заходів по охороні та збереженню памяток історії та     мистецтва, які розташовані на території міста.

            Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 •  Проведення постійної роботи по відродженню національних традицій і звичаїв, популяризації історичної, культурної та духовної спадщини, народної творчості краю.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 •  Здійснення моніторингу стану об’єктів культурної спадщини та їх інвентаризації

Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 • Сприяння проведенню паспортизації пам’яток культурної спадщини місцевого значення

Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 • Укладання охоронних  договорів (зобов’язань) на об’єкти культурної спадщини щодо режиму їх використання та визначення охоронних зон на 2016-2020 роки

Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016р.

 •  Проведення науково-дослідних та ремонтно-реставраційних робіт у замку князів Острозьких 

Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 • Підготовка пропозицій та необхідної науково-облікової документації для включення до Державного  реєстру нерухомих пам’яток України нововиявлених  пам’яток

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 • Розроблення та встановлення в центрі  та на в’їздах міста туристичної карти з найбільш важливими туристичними маршрутами і позначенням архітектурних, культурних та історичних пам’яток

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016р.

 • Облаштування стоянок для автомобілів біля пам’яток місцевого значення

Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів". 2016р.

 • Виготовлення та встановлення на вулицях міста дорожніх вказівників до пам’яток культурної спадщини

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016 р. .

 • Сприяння встановленню пам’ятних знаків меморіальних та анотаційних  дощок

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 • Участь в грантових інвестиційних проектах для залучення коштів на проведення реставраційних робіт у замку князів Острозьких.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 • Охорона, збереження та поповнення фондів історико-культурного центру-музею «Старий Костянтинів».

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 •  Проведення паспортизації музейних фондів.

 Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 • Співпраця з туристичними агенціями та підприємствами регіону.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 • Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань круглих столів, тощо.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

 • Підготовка та відкриття галереї портретів видатних постатей роду князів Острозьких.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016р.

 • Організація та проведення виставок самодіяльних художників та майстрів декоративно-прикладного  мистецтва, дитячої творчості.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016-2020рр.

5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.

 • Забезпечення сучасною аудіовізуальною, розмножувальною та проекційною технікою, відео-, аудіо-, сценічним обладнанням, звукопідсилювальною апаратурою закладів культури міста.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Структурні підрозділи відділу. 2016-2020рр.

 • Придбання сценічних костюмів і взуття для артистів муніципального духового оркестру.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Муніципальний духовий оркестр. 2016р.

 • Придбання музичних інструментів для муніципального духового оркестру.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Муніципальний духовий оркестр. 2016-2020рр.

 • Придбання тканини та фурнітури для пошиття сценічних костюмів.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської, МБК. 2016р.

 •   Забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою закладів культури.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016-2020рр

 • Придбання сувенірної продукції.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів»

 • Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря для господарської діяльності закладів культури.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Структурні підрозділи відділу. 2016-2020рр.

 •   Придбання господарських товарів, канцтоварів, бібліотечної техніки.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Структурні підрозділи відділу. 2016-2020рр.

 • Витрати на обслуговування, ремонт комп’ютерної та оргтехніки.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Структурні підрозділи відділу. 2016-2020рр.

 •  Придбання телевізорів.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДХШ. 2017,2018рр.

 •  Придбання обладнання для навчальних класів: шкафів, стелажів, столів, мольбертів.

                        Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДХШ. 2018-2020рр.

 • Забезпечення проведення заходів з охорони праці та протипожежної безпеки у закладах культури міста.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Структурні підрозділи відділу. 2016-2020рр

6.Проведення поточних та капітальних ремонтів

 •  проведення поточних ремонтів приміщень ПСМНЗ

 ДХШ, ДМШ ім. М. Кондратюка. 2016-2020 рр.

 • виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту приміщення корпусу №1,2 ДМШ ім. М. Кондратюка (вул. Федорова, 56, вул. Косинського,18)

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДМШ ім. М. Кондратюка. 2016р.

 • проведення капітального ремонту коридорів та актової зали ДХШ.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. ДХШ. 2016р.

 • проведення капітального ремонту класів ДХШ.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДХШ. 2020р.

 • проведення капітального ремонту приміщення корпусі №1 ДМШ ім. М. Кондратюка (вул. Федорова, 56)

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДМШ ім. М. Кондратюка. 2017р.

 • проведення реконструкції діючого опалення в  корпусу №1 ДМШ ім. М. Кондратюка (вул. Федорова, 56) – заміна старих котлів на більш економні.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДМШ ім. М. Кондратюка. 2016р.

 •  модернізація опалювальної системи в дитячій художній школі.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, ДХШ. 2016р.

 • Оновлення проектно-кошторисної документації щодо проведення реставраційних робіт комплексу споруд замку князів Острозьких

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради, Історико-культурний центр-музей «Старий Костянтинів». 2016р.

7. Забезпечення розвитку  кадрового потенціалу галузі, підтримка молодих спеціалістів.

 • Участь спеціалістів у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних наукових  конференціях, семінарах, симпозіумах, тощо.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016-2020рр.

 • Організація та проведення семінарів, круглих столів, тренінгів, майстер-класів, творчих лабораторій, шкіл передового досвіду.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016-2020рр

 • Направлення на навчання до вищих навчальних закладів культури і мистецтва працівників галузі, які не мають вищої фахової освіти.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету міської ради. 2016-2020рр.

 • Забезпечення підвищення кваліфікації працівників культури  міста на базі  Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва,  Рівненського Центру  підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників   Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету місьої ради. 2016-2020рр.

 

Секретар міської ради                                                                             О. Степанишин